Tjenester

Skriptors tjenester

Hos Skriptor skal du få hjelp i alle deler av bokprosessen. Dette inkluderer:

Idéfasen:
Hva skal boken handle om? Hva er anledningen? Hvem er lesere og mottakere av denne fortellingen?

Utforming av innhold:
Hvem skal fortelle historien? Hvem er kildene? Skal boken ha bilder? Hvordan finne frem til historiske bilder? Må det tas nye bilder?

Forfatter: 
Hvem skal skrive historien? Skal det være én eller flere forfattere? Hvem skal sy sammen innholdet, redigere teksten og sørge for at fortellingen flyter?

Korrektur:
Skrivefeil skjemmer teksten. Språkvask og korrektur sikrer et optimalt resultat.

Design:
Hvordan skal boken se ut? Hvilken størrelse skal den ha og hvor mange sider? Hvor mye skal bildene vektlegges?

ISBN-nummer og strekkode:
Alle bøker som omsettes i Norge må ha ISBN-nummer og strekkode.

Trykk og innbinding:
Hvor stort opplag skal boken ha? Skal boken ha glanset eller matt papir? Mykt eller hardt omslag?

Skriptor samarbeider med profesjonelle aktører i alle ledd:
– En erfaren forfatter kobles tidlig inn i prosjektet ved behov.
– En flink fotograf sørger for profesjonelle bilder.
– Profesjonelle språkvaskere tar seg av korrekturlesingen.
– En erfaren designer står for utforming av bok og omslag.
– Trykk og innbinding finner sted hos anerkjente og erfarne aktører.

Alle deler av prosessen finner sted i tett dialog med deg som oppdragsgiver. Alt materiell, enten det er snakk om tekst, bilder eller design, skal selvsagt godkjennes og eventuelt justeres før det går til trykk.

Skriptor garanterer at alle tjenester leveres til avtalt tid – og til avtalt pris!